duminică, 12 decembrie 2010

Obiceiuri de iarna - Steaua


De la Crăciun şi până la Bobotează, copiii umblau cu steaua, un obicei vechi ce se întalneşte la toate popoarele creştine. Acest obicei vrea sa amintească steaua care a vestit naşterea lui Isus şi i-a călăuzit pe cei trei magi.
Cântecele despre stea provin din surse diferite: unele din literatura bizantină ortodoxă, altele din literatura latină medievală a Bisericii Catolice, câteva din literatura de nuanţă Calvină şi, multe din ele, din tradiţiile locale.
Micul cor al stelarilor, care intră în casă în zilele Crăcinului, cântă versuri religiose despre naşterea lui Isus: "Steaua sus răsare"; "În oraşul Vitleem"; "Trei crai de la răsărit".

TOMA CĂTĂLIN,CLASA A X-A E

COORD: PROF. RUSU DOINA***Winter Habits - Star

From Christmas to Epiphany, the children walked with the star, an old custom which is found in all Christian nations. This usually want to remember the star that announced the birth of Jesus and guided the three wise men.

Songs about getting from different sources: some of the Orthodox Byzantine literature, some from medieval Latin literature of the Catholic Church, some of Calvin toned literature, many of them from local traditions.

Small choir of stellar entering the house Christmas days, singing religious verses on the birth of Jesus: 'Star rises above', 'In Bethlehem city', 'Three Kings from the East'.

Niciun comentariu: