duminică, 12 decembrie 2010

OBICEIURI DE CRĂCIUN-Moldova
OBICEIURI DE CRĂCIUN

TOMA CĂTĂLIN,CLASA A X-A E

COORD: PROF. RUSU DOINA

Traditia romaneasca are multe datini si obiceiuri de Craciun, toate aceste obiceiuri au la baza anumite realitati si motivatii spirituale, acestea in timp sau pierdut, dar totutsi ele isi fac efectul in continuare. Aceste obiceiuri de Craciun au un impact subtil asupra vietii fiecaruia din noi, aceste obiceiuri de Craciun ne afecteaza cum nici nu banuim.


In Moldova


• În ajun de Craciun, oamenii îşi iau de la vecini tot ce-au dat cu împrumut, spre a avea toată avuţia în gospodărie.
• Femeile pun un ban de metal şi o nucă în apa de spălat, spre a fi în anul ce vine mai frumoase şi bogate.
• Gospodarii, în ajunul Craciunului, pun mâna pe toate uneltele din curte, ca să le poată folosi cu spor în anul următor.
• Cu o zi înainte de Craciun se pune o potcoavă într-o căldare cu apă. Stăpânul casei bea primul, apoi o dă vitelor, ca să fie tari ca fierul.
• Păstorii pun sub pragul casei un drob de sare învelit, lăsându-l până la „alesul oilor“, în luna aprilie, când drobul este scos, măcinat şi amestecat cu tărâţe şi dat ca hrană turmei, să sporească.
• La
Craciun pâinea se aşează pe masă, să vină belşugul, şi tot în acelaşi scop, sub faţa de masă se pune pleavă de grâu.
• În ajun se pregătesc 12 feluri de mâncare în amintirea „Cinei cea de taină“ - Iisus şi 12 apostoli.
• Gospodarii stau la masă cu picioarele pe topor, ca să fie tari ca fierul în anul care vine.
• Când primul om intrat în casă de Craciun este bărbat înseamnă bunăstare în anul viitor.
• În ajun de Craciun sunt puse în tuspatru colţurile de mese căţei de usturoi şi seminţe de mere, ce apără de deochi şi farmece.
• În ajun de Craciun se curăţă hornul, iar funinginea e pusă la rădăcina pomilor pentru rod bogat.
• În noaptea de Ajun se face priveghi, iar pe masă este aşezat un colac cu un cuţit înfipt în el.
• Masa pusă în ajun rămâne întinsă toată noaptea, timp în care focul trebuie să ardă în sobă.
• Din ajunul Craciunului până la Bobotează, casa e măturată de la prag spre răsărit şi nu din fundul locuinţei spre prag, ca să vină peţitori la fata de măritat. Fetele mari nu trebuie să dea gunoiul afară din casă.
• Ca să-şi viseze ursitul, fata va posti toată ziua de ajun, iar prima îmbucătură de seară s-o pună la brâu; când se culcă, întinde brâul pe jos şi face trei mătănii peste el. Aşa îşi va afla ursitul.

***

In Moldova

On Christmas Eve, people take everything from neighbors have a loan, to have all household wealth.

• Women put a ban on metal and walnut wash water, to be in comes most beautiful and rich.

• Households, on the eve of Christmas, my hands on all the tools in the yard, to use them to gain next year.

• The day before Christmas put a horseshoe in a bucket of water . Master of the house drink first, then give cattle to be strong as iron.

• Pastors are putting the doorstep wrapped a block of salt, leaving it up to "one sheep", in April, when the block is removed, crushed and mixed with bran and given as food flock to enhance.

• The Christmas Place bread on the table, plenty to come, and all for the same purpose, is placed under the tablecloth wheat husks.

• The day before preparing 12 dishes in memory of "Last Supper" - Jesus and 12 apostles.

• Households are at the table with his feet on the ax, to be strong as iron in the coming year.

• When the first man into the house for Christmas is a man defines wealth in the future.

• On Christmas Eve are placed in all four corners of the dining cloves of garlic and apple seeds, which protects against the evil eye and magic.

• Clean the chimney on Christmas Eve, and the soot is made for the rich fruit tree root.

• Christmas Eve is the night of vigil, and the board is placed a ring with a knife stuck in it.

• Mass released on the eve remains stretched throughout the night for the fire to burn in the stove.

• From Christmas Eve until Epiphany, the house is swept from the threshold to the east and not from the bottom of the home to Prague, to come from suitors to marry. Big girls should not give out the trash in the house.

• As to dream destined one, will fast all day before Christmas Eve and the first bite of the evening to put it to his waist, when lies, lies below the belt and made three prostrations to him. So they will find their destined.
Niciun comentariu: